27. marts 2020

Energien i kemien

Energien i kemien
Forløbsbeskrivelse – Energien i kemien

Undervisningsforløbet introducerer eleverne til forskellige former for energi. Hovedfokus er på energien i kemiske bindinger, som kan være alt lige fra forbrændingen af mad i vores krop, til den måde hvorpå vi får strøm og varme i vores dagligdag.
Vi vil arbejde med spørgsmål som, hvad der driver en kemisk reaktion, og vise hvordan vi kan bruge denne vi­den til at lave kemiske reaktioner med forskellige hensigter.

I undervisningen indgår både elevforsøg, demonstrationsforsøg og en smule tavlegennemgang og diskussion som tager udgangspunkt i reaktionsligninger.
I elevforsøgene vil eleverne måle temperaturændring ved kemisk reaktioner.
Demonstrationsforsøgene fokuserer på dannelsen af ekstrem varme uden forbrænding, spontan dannelse af kulde og omdannelse af lysenergi.

Under besøget

I oplægget ”Energien i kemien” vil vi overordnet komme igennem følgende emner/forsøg:

 • Energi
 • Kemiske reaktioner og reaktionsligninger
 • Hvad driver en kemisk reaktion?
 • Demonstrationsforsøg:
  • Dannelse af ekstrem varme uden forbrænding
  • Spontan dannelse af kulde
  • Omdannelse af lysenergi
 • Elevforsøg: Måling af temperaturændring ved en simpel kemisk reaktion.

Centrale begreber

Energi, reaktionsligninger, drivkraft bag reaktioner.

Vigtigt at vide inden besøget

Når Cirkus Naturligvis besøger jeres skole, overtager vores studerende undervisningen for et par timer. For at klassen får mest muligt ud af besøget, forventes det at eleverne er bekendt med forberedelsesmaterialet.
Dette kan enten ske ved at en lærer gennemgår materialet eller at eleverne selv læser det. I forberedelsesmaterialet er beskrevet baggrundsviden om emnet, som er vigtigt at kunne forud for oplægget. Der er elevopgaver i materialet.

For at undervisningen ikke bare skal blive et show, men også kan integreres i den øvrige un­dervisning, er det i øvrigt vigtigt at de implicerede lærere er opmærksomme på:

 • At dette forløb skal foregå i et fysik/kemi lokale eller et dertil svarende lokale.
 • At der er adgang til udendørs område.
 • At en lærer er til stede under undervisningen.
 • At lærerne sørger for at holde styr på klassen under besøget, især under forsøgene.
 • At lærerne i øvrigt meget gerne må deltage aktivt under gruppearbejdet.

Kompetencemål

 • Eleven kan perspektivere fysik/kemi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse.

Færdigheds og vidensmål

 • Eleven har viden om grundstoffernes periodesystem.
 • Eleven har viden om stoffernes fysiske og kemiske egenskaber.
 • Eleven har kendskab til reaktionsligninger.

Læringsmål

 • Eleverne forstår hvad en kemisk reaktion er og hvorfor de sker.
 • Eleverne forstår at der findes mange forskellige typer af kemiske reaktioner.
 • Eleverne opnår en forståelse for at energi ikke bare opstår eller forsvinder.

Efter besøget

Vi stræber efter at den enkelte elev fagligt får en masse ud af besøget og samtidig at de bliver introduceret til en anden side af kemiens verden. Vi håber at elevernes interesse for netop denne gren af naturvidenskab øges.

Husk at udfylde det elektroniske mailudsendte evalueringsskema. Din mening er vigtigt for os, så vi kan gøre vores tilbud endnu bedre.

Emner