12. juli 2016

CO2 og drivhuseffekt

Dette oplæg giver en kemisk forklaring på klimaforandringer. Vi taler om hvad klima er, og definerer basale kemiske begreber.  Vi lægger op til en god diskussion ved at vise spændende kemiske forsøg.

Oplægget kan varieres alt efter klassetrin og elevernes færdigheder.

Inden besøget
Når Cirkus Naturligvis besøger jeres skole, overtager vores studerende undervisningen for et par timer.
For at undervisningen ikke bare skal blive et show, men kan integreres i den øvrige undervisning, er det vigtigt at de implicerede lærere er opmærksomme på:

 • At en lærer er til stede under undervisningen
 • At lærerne har gennemgået nogle grundbegreber om emnet, se forberedelsesmateriale
 • At lærerne sørger for, at de nødvendige materialer er fremskaffet. I dette tilfælde tavle, kridt og en håndvask. 
 • At eleverne har navneskilte på for at lette kommunikationen
 • At lærerne sørger for at holde styr på klassen under besøget
 • At lærerne efter besøget udfylder det elektroniske evalueringsskema
 • At lærerne i øvrigt meget gerne må deltage aktivt under gruppearbejde

Dette forløb skal foregå i et faglokale - kemi/fysik/natur og teknik. Er dette ikke muligt, skal lokalet som minimum have en håndvask. 

Besøget
Under besøgene inddrager vi eleverne så meget som muligt via forsøg, lege og diskussioner. Det vigtigste ved besøgene er, at børnene har det sjovt, og selv får "fingrene i suppen".

Vi kommer ofte med emner som er nye for eleverne, og vi giver os derfor tid til at gennemgå de bagvedliggende teorier for emnet. Vi lægger vægt på, at besøgene ikke er shows, men at eleverne udfordres fagligt i løbet af dagen.

Forløbet om CO2 og drivhuseffekt vil overordnet komme igennem følgende emner:

 • Introduktion til kemien: Eleverne får en gennemgang af kemiens verden. De lærer derfor at atomer findes i alt og der forklares desuden om atomets størrelse.
 • Drivhuseffekten: Eleverne giver i grupper, deres bud på hvad drivhuseffekten er. Der diskuteres og illustreres på tavlen. Drivhusgasser egentlige betydning og egenskaber bliver forklaret.
 • Atmosfærens sammensætning: Der diskuteres atmosfærens sammensætning og hvilken påvirkning CO2 har på denne.
 • Hvad er CO2: Der diskuteres, hvad CO2 er og hvor det kommer fra.
 • CO2 kemi: Der gennemgås reaktionsskemaer om forbrænding og eleverne får mulighed for til at afstemme simple reaktioner.
 • Alternativer til CO2: Diskussion om alternativer til CO2.

Følgende praktiske forsøg vil blive gennemgået

 • Brintballon
 • Afbrænding af kaffepulver
 • Tøris


Efter besøget
Vi stræber efter at den enkelte elev fagligt får en masse ud af besøget og samtidig at de bliver introduceret til en anden side af kemiens verden. Vi håber at elevernes interesse for netop denne gren af naturvidenskab øges.

Efter besøget opfordrer vi derfor at du som lærer vil hjælpe elever med at finde yderligere inspirerende materiale, hvis en elev viser interesse.

Husk at udfylde det elektroniske mailudsendte evalueringsskema. Din mening er vigtigt for os, så vi kan gøre vores tilbud endnu bedre.

Emner