Rekrutteringsbevillinger og startpakker for erfarne forskere

Startpakker

Novo Nordisk Fonden og Danmarks Grundforskningsfond udbyder startpakker, der lægger sig opad universiteternes egne rekrutteringsprocesser og først kan søges, når man har fået tilbudt en stilling.

 

 

Målgruppe: Tenure-Track adjunkter, lektorer og professorer
Mobilitetskrav: Ansøgeren skal rekrutteres fra udlandet eller fra en anden institution i Danmark og må ikke har haft deres hovedbeskæftigelse på værts institutionen i mere end 12 måneder indenfor det sidste tre år. Hvis ansøgeren flytter fra et andet dansk universitet skal der være tale om en forfremmelse dvs. Fra lektor til professor.
Faglig afgrænsning: Biomedicin, bioteknologi samt naturvidenskabelig og teknisk forskning
Bevilling: 6 mio. kr. til lektorer og 8 mio. kr. til professorer
Ansøgningsfrister: Kvartalsvis frister (april, august og oktober i 2021)
Behandlingstid: En måned
Intern proces på KU: Ansøgningen skal godkendes af instittutet og indsendes af prodekan for forskning

 

 

Bevillinger til international rekruttering

Novo Nordisk Fonden har to virkemidler, der kan søges af forskere i udlandet. Der er mobilitetskrav, men intet krav til nationalitet. Bevillingerne kan bruges til at dække ansøgers løn.

 

 

 

Målgruppe: Laureate Research Grants er målrettet forskere, der har mere end 7 års erfaring som forskningsgruppeleder.
Mobilitetskrav: Kandidaten skal være ansat uden for Danmark under ansøgningsforløbet.
Faglig afgræsning: Biomedicin eller bioteknologi. Den bioteknologiske forskning kan være relateret til medicinsk og/eller ikke-medicinsk anvendelse af teknologien.
Bevilling: 50 mio. kr. over 7 år med muligheder for en forlængelse på 35 mio. kr.
Ansøgningsfrister: August.
Behandlingstider: ca. 7 måneder.
Intern proces på KU: Skal aftales og godkendes af institutlederen i fase 1. 
Se til opslaget for NNF Research Laureate Grant

 

 

 

 

 

 

 

Målgruppe: NNF Young Investigator Awards er målrettet rekruttering af forskere med op til 7 års erfaring som forskergruppeleder.
Mobilitetskrav: Kandidaten skal være ansat uden for Danmark under ansøgningsforløbet.
Fagligafgrænsning: Biomedicin eller bioteknologi. Den bioteknologiske forskning kan være relateret til medicinsk og/eller ikke-medicinsk anvendelse af teknologien.
Bevilling: 25 mio. kr. over 7 år.
Ansøgningsfrister: August.
Behandlingstider: ca. 7 måneder.
Intern proces på Københavns Universitet: Skal aftales og godkendes af institutlederen.
Se opslaget for NNF Young Investigator Awards 

 

 

 

 

 

Målgruppe: RECRUIT er målrettet rekruttering af erfarne forskere på forskellige karrieretrin.
Mobilitetskrav: Kandidaten må ikke have været ansat eller bedrevet forskning på et dansk universitet mere end 12 ud af de sidste 48 måneder.
Faglig afgræsning: Naturvidenskab med potential anvendelse inden for sundhedsvidenskab og industriel bioteknologi (præciseret i opslaget).
Bevilling: 15 mio. kr./adjunkter, 25 mio. kr./lektorer henholdsvis 35 mio. kr./professorer over 7 år.
Ansøgningsfrist: September.
Behandlingstid: Svar i april, projektstart inden for et år. 
Intern proces på KU: Københavns Universitet må sende ansøgninger for max. 100 mio., og der vil derfor være en intern prioritering. Kontakt viceinstitutleder for forskning.
Se opslaget for NNF RECRUIT

 

 

 

 

Andre ansøgningsmuligheder der kan bruges til rekruttering

Ud over ovennævnte bevillingstyper, hvor international mobilitet er en forudsætning, er der andre fonde og virkemidler, der kan bruges til og som tilskynder rekruttering på forskellige karrieretrin. Eksempler her på er NNF Investigator, Lundbeck Fellows og ERC samt VILLUM Fondens virkemidler, som kan ses nedenfor. VILLUM Fonden giver desuden støtte til at kandidaten kan flytte sin familie til DK. 

 

 

Målgruppe: Opslaget er målrettet forskere som gennem 10 år eller længere har demonstreret international, banebrydende forskning af højeste videnskabelig kvalitet.
Mobilitetskrav: For at kunne søge om 40 mio. kr. skal ansøgeren på ansøgningstidspunktet har været ansat uden for Danmark i mindst 4 ud af de seneste 5 år.
Fagligafgrænsning: Naturvidenskab og tekniske videnskaber.
Bevilling: 40 mio. kr. over 6 år.
Ansøgningsfrister: September 2022.
Behandlingstider: Ca. 7 måneder.
Intern proces på KU: Skal aftales og godkendes af institutlederen.
Se opslaget for VILLUM Investigator