ERC-bevillinger

Det europæiske forskningsråd ERC støtter forskning i absolut verdensklasse. Bevillingerne gives til excellente forskere på forskellige karrieretrin og skal bruges til at opbygge et team omkring en original og banebrydende forskningsidé.

ERC giver bevillinger til tre karrieretrin: Starting Grant, Consolidator Grant og Advanced Grant. Dertil kommer Synergy Grant, der har været uddelt to gange i 2011 og 2012, og Proof of Concept, der kan søges af ERC-bevillingsmodtagere med henblik på kommercialisering af resultater fra ERC-bevillingen. ERC har eksisteret siden 2007, og SCIENCE har modtaget i alt 35 bevillinger som PI (dvs. at det er en SCIENCE-forsker, der har fået bevillingen og er ansvarlig for projektet) inklusiv et projekt, der er flyttet til SCIENCE efter opnået bevilling. Listen nedenfor indeholder igangværende projekter.

ERC Starting Grant

ERC Starting Grant er for yngre talentfulde forskere med 2 til 7 års erfaring. Som udgangspunkt bevilges der 1,5 mio. euro over 5 år. Fra 2007 – 2012 indeholdt ERC Starting Grant også den gruppe, der fra 2013 blev udskilt som ERC Consolidator Grant.

 

Titel: Explainable and Robust Automatic Fact Checking
Institut: Datalogisk institut
Bevillingsperiode: 2023-2028

 

 

Titel: Paracrine signalling in alpha cells and the integration of mechanisms that control glucagon secretion
Institut: Biologisk Institut
Bevillingsperiode: 2023-2028

 

 

Titel: Photonic Quantum Technologies with Strain-Free Artificial Atoms
Institut: Niels Bohr Instituttet
Bevillingsperiode: 2023-2028

 

 

Titel: Novel Approaches to Error Detection and Protection with Superconducting Qubits
Institut: Niels Bohr Instituttet
Bevillingsperiode: 2023-2028

 

 

Titel: Quantum Information Processing with Interacting Parties
Institut: Institut for Matematiske Fag
Bevillingsperiode: 2023-2027

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel:  Dynamical Formation of Black Hole Mergers 
Institut: Niels Bohr Instituttet
Bevillingsperiode: 2022-2027

Nye ideer og værktøjer til at undersøge hidtil uset oprindelse af binære sorte hullers fusioner med særligt fokus på den dynamiske dannelse af tyngdebølger.

Dansk astrofysiker leverer første løsning på gåde om utrolige sorte huller

 

 

Titel: Physical basis of Collective Mechano-Transduction: Bridging cell decision-making to multicellular selforganisation
Institut: Niels Bohr Instituttet
Bevillingsperiode: 2022-2027

Amin Doostmohammadi vil, med sit ERC Starting Grant i ryggen, kombinere fysisk modellering med biologiske eksperimenter, undersøge de mekaniske kræfters rolle i udbredelsen af celle grupper og søge at formulere et integreret syn på cellulær beslutningstagen, der inddrager mekanik som en integreret del af processen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel: AMPLITUDES: Manifesting the Simplicity of Scattering Amplitudes
Institut: Niels Bohr Institutet
Bevillingsperiode: 2018-2023

Arbejdet med spredningsamplituder handler om via kvantefelt-matematik at beregne det sandsynlige udfald af eksperimenter inden for partikelfysik.

LÆS MERE: 11 mio. kr. til bedre beregninger af eksperimenter inden for partikelfysik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel: Genetic admixture and its impact on domestication in the Bos genus
Institut: Biologisk Institut
Bevillingsperiode: 2020-2025

Dette projekt vil undersøge genom-data for at finde ud af, hvilken betydning det har for både tamme og vilde okse-arter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel: CASe: Combinatorics with an analytic structure
Institut: Institut for Matematiske Fag
Bevillingsperiode: 2016-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel: ELEVATE
Institut: Biologisk Institut
Bevillingsperiode: 2018-2023

Projektets fokus er studier af myrers måde at drive landbrug på, akrylamids mulige sundhedsskadelige virkninger, udvikling af nye metoder til beregning af partikelfysik-eksperimenter og egenskaberne hos junk-DNA.

LÆS MERE: Post Doc Jonathan Shik received a ERC Starting Grant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel: ‘FlyGutHomeostasis’ – Identification of paracrine and systemic signals controlling adult stem cell activity and organ homeostasis
Institut: Biologisk Institut
Bevillingsperiode: 2018-2023

Dette projekt undersøger parakrine og systemiske signaler, der styrer stamcelleaktiviteten i fluer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel: Reinterpreting how forests support people's dietary quality in low-income countries (FORESTDIET)
Institut: Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Bevillingsperiode: 2019-2024

Projektet har fokus på at undersøge, hvordan tabet af skov påvirker lokalbefolkningernes fødevaresikkerhed og levevilkår. 

 

 

Titel: Nano-mechanical quantum photonic circuits (NANOMEQ)
Institut: Niels Bohr Institutet
Bevillingsperiode: 2020-2025

Projektet har til formål at udforske nye fænomener samt realisere den næste generation af programmerbare kvanteenheder til computerbrug og sikker kommunikation.

LÆS MERE: Unge forskertalenter får prestigefuldt karriereskub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel: HEMs DAM
Institut: Niels Bohr Institutet
Bevillingsperiode: 2017-2022

Omdrejningspunktet i projektet er at udvikle nye typer hybride materialer, der opfylder en lang række strenge krav for at de kan bære de såkaldte topologisk beskyttede kvantetilstande.

LÆS MERE: KU løber med årets ERC-forskningsmillioner

 

 

Titel: Quantifying and upscaling nitrogen fixation in pristine ecosystems: Uncovering the climatic, ecological, and molecular control mechanisms (SYMBIONIX)
Institut: Biologisk Institut
Bevillingsperiode: 2020-2025

Omdrejningspunktet i projektet handler om at identificere de klimatiske og økologiske faktorer, der bestemmer kvælstoffikseringens størrelse i mos.

LÆS MERE: ERC Starting Grant til Kathrin Rousk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel: ‘MATMECH’ – Live tapings of Material Formation: Unravelling formation mechanisms in materials chemistry through multimodal X-ray total scattering studies
Institut: Kemisk Institut
Bevillingsperiode: 2018-2023

Forskergruppen studerer materialeforskning, og de søger at opnå en ny forståelse for atomar struktur i nanomaterialer. Denne forskning kan føre til at kemikere kan designe nye materialer med de specifikke egenskaber, der bruges i eksempelvis energimaterialer til batterier.

LÆS MERE: Forskertalent: Kunstnere og forskere skal se verden fra nye vinkler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel: 'PUNCTUATION' - Pervasive Upstream Non-Coding Transcription Underpinning Adaptation
Institut: Institut for Plante- og Miljøvidenskab
Bevillingsperiode: 2018-2023

Projektet undersøger det såkaldte junk-dna, der udgør meget store dele af planters genom. Forskergruppen skal finde ud af, hvad dette ikke-kodende DNA egentlig har af betydning.

LÆS MERE: De skal knække koden for junk-DNA

 

 

Titel: Trees outside forests in global drylands (TOFDRY)
Institut: Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Bevillingsperiode: 2020-2025

Projektet handler om at kortlægge træ- og busk-vegetation, som vil kunne kaste lys over samspillet mellem mennesker, klima og træer i klodens tørre områder.

LÆS MERE: Unge forskertalenter får prestigefuldt karriereskub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel: ‘SELECTIONDRIVEN’ – Gaining insights into human evolution and disease prevention from adaptive natural selection driven by lethal epidemics
Institut: Biologisk Institut
Bevillingsperiode: 2018-2023

Projektet har fokus på at analysere DNA ved hjælp af statistiske metoder og computerprogrammer. Der kan være flere formål med analyserne. Én analyse kan vise genetiske årsager til type 2 diabetes, mens en anden analyse kan gøre os klogere på, hvordan verden er blevet befolket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel: DisDyn, Distributed and Dynamic Graph Algorithms and Complexity 
Institut: Datalogisk Institut
Bevillingsperiode: 2017-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERC Consolidator Grant

ERC Consolidator Grant er for forskere med 7 til 12 års erfaring. Som udgangspunkt gives der maksimalt 2 mio. euro over 5 år. ERC Consolidator Grant har eksisteret som selvstændigt virkemiddel siden 2013. Tidligere var det en del af ERC Starting Grant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel: BioMatrix, The biofilm matrix and its functional role in the ecology of bacterial communities 
Institut: Biologisk Institut
Bevillingsperiode: 2021-2026

 

Titel: Phononic Quantum Sensors
Institut: Niels Bohr Institutet
Bevillingsperiode: 2021-2026

Professor Schliessers forskningsgruppe har oparbejdet et ry for pionerarbejde indenfor måling og styring af bevægelser med en præcision, der strækker sig helt til hvor den fundamentale og sommetider temmelig bizarre kvantemekanik styrer. Til dette formål har gruppen opfundet tynde membraner med et særligt fononisk mønster af huller, hvis vibrationer kan måles særligt præcist. Målet med dette projekt er at forske i udviklingen af disse enheder til en sensor-platform med hidtil uset præcision. Anvendelsesmulighederne dækker både grundlæggende kvanteforskning og teknologi, og strækker sig fra fundamentale tests af kvantemekanik til nye tilgange til nanoskala-mikroskopi.

LÆS MERE:  ERC bevilling til at udvikle fononiske kvantesensorer på Niels Bohr Institutet

 

Titel: Resource-Q: Efficient Conversion of Quantum Information Resources
Institut: Institut for Matematiske Fag
Bevillingsperiode: 2019-2024

Projektet søger at forstå, hvordan kvantemekanismer påvirker informationsprocesser blandt andet ved at arbejde med implementeringen af kvantekommunikation og kvanteberegninger.

Det er anden gang, Matthias Christandl modtager en ERC-bevilling.
Christandl fik sin første ERC-bevilling i 2013.

LÆS MERE: Prestigefuld forskningsbevilling til kvantematematiker

 

 

Titel: QLIMIT: Challenging The Limits Of Molecular Quantum Interference Effects
Institut: Kemisk Institut
Bevillingsperiode: 2019-2024

 

 

Titel: Reprogramming of small RNA function in plant-pathogen interactions
Institut: Biologisk Institut
Bevillingsperiode: 2017-2022

Projektet fokuserer på at forstå, hvordan effektiv omprogrammering af genregulering medieret af små RNA molekyler foregår under aktivering af immunsystemet.

Det er anden gang, at Peter Brodersen modtager en ERC-bevilling. Brodersen modtog i 2011 ERC’s Starting Grant.

LÆS MERE: ERC Consolidator grant 2016

 

 

Titel: Moduli Spaces, Manifolds and Arithmetic (MSMA)
Institut: Institut for Matematiske Fag
Bevillingsperiode: 2016-2021

Dette projekt bevæger sig indenfor det algebraiske topologiske område med særligt fokus på grænseområdet mellem algebraisk topologi, aritmetisk geometri og talteori. Det er helt nyt indenfor matematikkens verden, at man er begyndt at se på den gensidige påvirkning mellem disse tre forskningsfelter, der tidligere har været meget holdt meget separat. Samspillet mellem disse tre forskningsfelter er ved at udvikle sig til et nyt "hot" forskningsområde i international matematik.

LÆS MERE: Kommende MATH-professor får ERC-legat

 

 

Titel: Loops and groups: Geodesics, moduli spaces, and infinite discrete groups via string topology and homological stability
Institut: Institut for Matematiske Fag
Bevillingsperiode: 2018-2023

Projektet ligger i skæringspunktet mellem algebra, topologi og geometri med det videnskabelige mål at besvare centrale spørgsmål om bl.a. homologisk stabilitet og løkkerum. Løkkerum kan bruges til at studere geodeder på mangfoldigheder, og projektet foreslår nye metoder for at studere sammenhængen mellem disse to matematiske objekter.

LÆS MERE: Bevilling fra Det Europæiske Forskningsråd til Nathalie Wahl

 

 

Titel: DEFEAT: DiseasE-FreE social life without Antibiotics resistance
Institut: Biologisk Institut
Bevillingsperiode: 2018-2023

Forskergruppen beskæftiger sig med hvordan gamle symbiotiske associationer mellem insekter, svampe og komplekse bakterielle kolonier udvikler sig og optimeres over tid, for effektiv og bæredygtig planteopløsning og forsvar mod sygdom.

LÆS MERE: Two ERC consolidator grants

 

 

Titel: TUVOLU: Tundra biogenic volatile emissions in the 21st century
Institut: Biologisk Institut
Bevillingsperiode: 2018-2023

Forskningsgruppen arbejder med udveksling af klimarelevante reaktive gasser mellem naturlige økosystemer og atmosfæren. Gruppens seneste forskning beskæftiger sig med arktisk tundra vegetation, der oplever klimatisk opvarmning, dobbelt så stærk som på resten af kloden, hvilket drastisk øger VOC udslippet i atmosfæren.

LÆS MERE: Two ERC consolidator grants

 

 

 

ERC Advanced Grant

ERC Advanced Grant er målrettet topforskere. Bevillingerne er på op til 2,5 mio. euro over 5 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel: Quantum mechanics in the negative mass reference frame (Quantum-N)
Institut: Niels Bohr Institutet
Bevillingsperiode: 2018-2023

Den centrale del af projektet omhandler at skabe sammenfiltrede tilstande, også kaldet entanglement, i en mekanisk bevægelsesføler/sensor og en atomsky. Entanglement betyder, at kvanteegenskaberne af to objekter, for eksempel den mekaniske sensor og atomskyen, er meget stærkt forbundne. Et af projektets mest ambitiøse mål er at forbedre følsomheden hos de bedste bevægelsesdetektorer, nemlig de gravitationsbølge-interferometre, som for nylig rapporterede om den første observation af gravitationsbølger (Nobelprisen i fysik, 2017).

Dette er anden gang Eugene Polzik modtager ERC grant. Han modtog det første i 2012.

LÆS MERE: Eugene Polzik modtager for anden gang ERC’s Advanced grant på 16,2 mio. kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel: Self-organization in Competition and Diversity
Institut: Niels Bohr Institutet
Bevillingsperiode: 2017-2022

Målet med forskningsprojektet er at sammenkæde levende systemer med det begrebsapparat man anvender i teoretisk fysik til fordel for begge områder. Forskning i komplekse systemer får ny indsigt i dynamikken bag diversitet, og biologien får nye kvantitative redskaber.

LÆS MERE: ERC bevilling til Kim Sneppen på 16,5 millioner kr.

 

 

Titel: Local State
Institut: Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Bevillingsperiode: 2016-2021

Formålet med dette projekt er at undersøge den politiske magts dynamik i lokale institutioner i svage stater – hvordan udøver de politisk myndighed og forvalter adgang til ressourcer herunder ejendomsret til naturressourcer og anerkender disse rettigheder? Ambitionen er at redefinere den eksisterende forskning om såkaldte forfejlede og svage stater, ved at undersøge hvilken politisk myndighed der rent faktisk udøves snarere end at måle, hvordan disse stater ikke lever op til teoretiske idealer.

LÆS MERE: State formation through the local production of property and citizenship

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERC Synergy Grant

ERC Synergy Grant er hidtil kun blevet uddelt to gange og ganske få bevillinger. Det gives til et samarbejde mellem 2-4 forskere på samme niveau som de øvrige ERC virkemidler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel: Foundations of nonlocal and nonabelian condensed-matter systems
Institut: Niels Bohr Institutet
Bevillingsperiode: 2020-2025

Projektet handler om, at finde ud af om Majorana-partiklen kan bruges i kvantecomputere til at overtage de helt tunge beregningsopgaver ved at sprænge de gængse computeres fastlåste begrænsninger. Majorana-partiklen kan være afgørende, fordi man mener, at den kan huske information bedre end sædvanlige transistorer.

LÆS MERE: Nu skal forskere finde Majorana-partiklens særlige egenskaber

 

Titel: GREEN2ICE
Institut: Niels Bohr Instituttet

Projektet GREENICE har modtaget 103 millioner dkk. fra ERC Synergy, hvoraf 63 millioner går til Københavns Universitet. Gennem analyser af iskerner, vil forskerne kunne finde svar og gøre os klogere på fremtidens klimaforandringer, ved at se tilbage i fortiden. Ifølge professor Dorthe Dahl-Jensen, er der ikke kun tale om eksotisk grundforskning, men dette vil resultere i vigtig viden om, hvor robust indlandsisen er over for klimaforandringer. 

LÆS MERE: Forskning i Grønlands ældste is og Universets tunge stjerner får kæmpe EU-bevillinger

 

 

Titel: HEAVYMETAL
Institut: Niels Bohr Instituttet

Forskerne bag HEAVYMETAL undersøger hvordan de tunge grundstoffer rent fysisk bliver dannet, hvilket der på nuværende tidspunkt ikke eksisterer et enegyldigt svar på. Projektet har modtaget en ERC Synergy bevilling på knap 84 mio. DKK, hvoraf 22 mio. går til Darach Watson fra Niels Bohr Instituttet.

HEAVYMETAL har samlet fire forskellige forskergrupper i et internationalt hold af verdensførende eksperter inden for hver deres felt. Udover Darach Watson, som er gruppeleder i København, leder Andreas Bauswein gruppen i GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung i Tyskland, Padraig Dunne leder gruppen fra University College Dublin i Irland og Stuart Sim gruppen fra Queen’s University i Belfast, Nordirland.

LÆS MERE: Forskning i Grønlands ældste is og Universets tunge stjerner får kæmpe EU-bevillinger