SCIENCE Erhvervspris

SCIENCE Erhvervspris tildeles medarbejdere, som udmærker sig i forbindelse med erhvervssamarbejde og innovation enten i uddannelsesmæssig eller forskningsmæssig sammenhæng. Det kan fx være gensidigt værdiskabende resultater, opfindelser, eksternt samarbejde i uddannelserne, vidennetværk, forskningssamarbejde, m.m.

Samarbejdet kan være med både private og offentlige parter.

Kriterier for indstilling

En SCIENCE-medarbejder kan komme i betragtning til prisen på baggrund af fremragende forsknings-, uddannelses- og/eller formidlingsresultater til gavn for danske virksomheder og hermed nyttiggørelse af forskning eller undervisning til gavn for samfundet ved for eksempel:

 • At bidrage til at implementere ny viden/teknologi til gavn for en virksomhed/et erhverv
 • At have medvirket til forbedret konkurrenceevne for en virksomhed
 • At inddrage virksomheder i speciale- eller ph.d.-projekter
 • At inddrage undervisere fra virksomheder eller organisationer
 • At have stort antal fælles publikationer med erhvervspartnere (liste medsendes)
 • At have bidraget til videnoverførsel til SMV'ere
 • At indgå licensaftaler
 • At etablere firma
 • At understøtte studerende i at udvikle konkrete ideer og kompetencer indenfor innovation og entreprenørskab
 • At være pioner/sætte nye standarder inden for sit felt
 • At inspirere studerende eller andre forskere til nye opfindelser


Jo flere af ovenstående kriterier, der opfyldes, jo højere vægtes indstillingen.

Indstillinger til Erhvervsprisen skal ske i samarbejde med en ekstern virksomhed for at sikre den erhvervsmæssige værdi af den indstilledes arbejde/resultater. 

Udpegning af vinder

Indstillingerne vurderes af et bedømmelsesudvalg bestående af eksterne:

 • Vice President Innovation Dairy Chr. Hansen, Anne Skriver
 • Vicedirektør, Digitaliseringsstyrelsen, Signe Casper
 • VP Biometrics, H. Lundbeck A/S, Ingrid Sofie Harbo
 • Senior R&D Manager Arla Foods, Henrik Jørgen Andersen


Deadline for indstilling var 1. september 2021. Vinderen modtog 75.000 kr. til faglige formål.