Skalling Laboratorium

Københavns Universitets feltstation på Skallingen anvendes til feltstudier og som kursussted for ansatte, studerende og gæsteforskere ved Københavns Universitet. Stationen kan også anvendes af universiteter og uddannelsesinstitutioner både herhjemme og i udlandet.

Skalling Laboratorium ligger i udkanten af Ho Klitplantage med udsigt over halvøen Skallingen. Skallingen er en barriereø med høje klitter ud mod Vesterhavet og et ca. halvanden km bredt bælte af marsk, som inden for de seneste 50 år er aflejret i læ bag klitterne.

Da området omkring Skallingen og Ho Bugt er stort set uberørt af menneskelig aktivitet, er det et helt unikt område inden for den danske vadehavsregion. I erkendelse af de enestående muligheder, som denne uberørthed giver, overtog den danske stat i 1979 ejerskabet af Skallingen. Dels for at sikre en bæredygtig udvikling for området og dels for at etablere et naturvidenskabeligt referenceområde mellem Skallingen og Langli.

I udgangspunktet er færdsel i naturen underlagt gældende naturbeskyttelseslove. Kontakt Oksbøl Skovdistrikt i Oksbøl (tlf. 75 28 02 72) for yderligere oplysninger.

Afdelingen består af en forskningsafdeling og en kursusafdeling. I forskningsafdelingen findes fire soverum med i alt otte sovepladser, en fælles opholdsstue og et køkken. I kursusafdelingen findes fire lærerværelser med i alt otte sengepladser og desuden otte studenterrum, heraf syv to-sengsrum og et fire-sengsrum.

Henvendelse vedrørende Skalling Laboratorium

Adresse:
Skalling Laboratoriet
Skallingevej 19, Ho
6857 Blåvand
Tlf. 75 27 9173

Feltstationsansvarlig:
Morten Pejrup
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Øster Voldgade 10
1350 København K
Tlf. 35 32 25 05
E-mail mp@ign.ku.dk

Reservation:
Institut for Geovidenskab og
Naturforvaltning
Øster Voldgade 10
1350 København K
E-mail: feltstationer@ign.ku.dk

Tilsyn:
Ib Carlsen
Skallingevej 14, Ho
6857 Blåvand
Tlf. 75 27 93 55
Mobil 25 70 86 20