Mission, vision og værdier

SCIENCE arbejder blandt andet gennem mål- og handleplaner på realisering af Københavns Universitets strategi.

Fakultetets mission

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet skal gennem forskning, uddannelse, innovation og formidling bringe mennesker sammen fra universiteter, virksomheder, myndigheder og organisationer for at skabe, udvikle og anvende naturvidenskabelig viden på højeste niveau til gavn for samfund og erhvervsliv.

Fakultetets vision

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet skal opleves af studerende, medarbejdere og samarbejdspartnere som det forsknings- og uddannelsesmiljø i verden, der inden for en række områder giver de bedste muligheder for at løse de nationale og globale udfordringer, vi står over for.

Fakultetets værdier

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet skal fremover videreudvikle centrale aktiviteter og grundlæggende værdier:

  • Forskning, uddannelse og formidling på højeste niveau - nationalt og internationalt
  • Forskningsfrihed
  • Innovation skabt af studerende og forskere
  • Tværfagligt samarbejde såvel lokalt som nationalt og internationalt
  • Tæt samspil med de studerende og et godt studiemiljø
  • Samarbejde med myndigheder og erhvervsliv til gavn for det danske samfund
  • Åben og transparent ledelse
  • Attraktiv arbejdsplads med udstrakt frihed under ansvar for medarbejderne