Mission, vision og værdier

SCIENCE arbejder blandt andet gennem mål- og handleplaner på realisering af Københavns Universitets strategi.

Fakultetets mission

Vores mission er, at SCIENCE gennem forskning, uddannelse, innovation og formidling skal bringe mennesker sammen fra universiteter, virksomheder, myndigheder og organisationer for at skabe, udvikle og anvende naturvidenskabelig viden på højeste niveau til gavn for samfund og erhvervsliv.

Fakultetets vision

Det er vores vision, at studerende, medarbejdere og samarbejdspartnere oplever os som det forsknings- og uddannelsesmiljø i verden, der inden for en række områder giver de bedste muligheder for at løse de nationale og globale udfordringer, vi står over for.

Fakultetets værdier

Værdierne mangfoldighed, internationalt udsyn og respekt for det enkelte menneskes unikke bidrag skal afspejles i SCIENCEs virke, når vi rekrutterer studerende og medarbejdere. Det skal ske i undervisningen såvel som i forskningen, i vores samarbejder med omverdenen og i det hele taget i alle fakultetets mangeartede opgaver.

I perioden 2023-2026 ønsker SCIENCE fortsat at sætte betydelig fokus på bæredygtighed, digital udvikling og innovation for i tværgående samarbejder at skabe banebrydende resultater, bidrage til samfundsudviklingen og til en endnu større sammenhængskraft på tværs af SCIENCE og af KU.