Implement og KU SCIENCE inviterer til konference:

Konference baeredygtige investeringer

Hvordan forholder I jer til de dilemmaer, der kan opstå ved bæredygtige investeringer – og hvad gør I for at tage informerede valg ved investering? KU SCIENCE og Implement inviterer til konference for den finansielle sektor, hvor vi afdækker dilemmaerne med afsæt i videnskaben. Vi undersøger, hvordan de omsættes i forretningsmodeller og projekter – og ultimativt, hvordan værdifastsættelsen påvirkes.

EU har sat en række mål for den grønne omstilling. Og hvis vi skal nå disse mål, kræver det mere, end at vi blot omdirigerer vores investeringer til grønne formål. Den samlede investeringsmængde skal også stige. I de kommende år forventer vi således massive kapitalflow til grønne investeringer. Derfor bliver det mere og mere relevant, at vi forstår og kan navigere i de uundgåelige dilemmaer, der kan opstå ved bæredygtige investeringer. Det er nemlig ikke muligt at optimere på alle parametre.

Men hvordan kan du tackle bæredygtighedsdilemmaerne i din investeringsportefølje, og hvordan undgår du at stå med et forklaringsproblem? Løsningen handler om, at du forstår dilemmaerne og tager informerede valg.

En konference om dilemmaerne i bæredygtige investeringer

Kom med, når KU SCIENCE og Implement holder konference om bæredygtige investeringer. Med afsæt i videnskaben vil vi afdække de dilemmaer, der kan opstå i forbindelse med investering, og undersøge, hvordan dilemmaerne bliver omsat i forretningsmodeller og projekter – og ultimativt, hvordan de påvirker værdifastsættelsen.

På konferencen vil vi gennem en række oplæg og interviews afdække tre hovedtemaer:

  1. Hvordan driver bæredygtighedsregulering værdifastsættelsen?
  2. Hvordan tackler vi dilemmaer med råstoffer i den grønne omstilling?
  3. Hvor langt rækker kædeansvaret i en ”bæredygtig værdikæde”?

Konferencen bliver faciliteret af Mogens Steffensen, professor i livsforsikringsmatematik, Institut for Matematiske Fag, KU SCIENCE, og bestyrelsesmedlem i PFA Pension, og Helle Gammelgaard, partner i Implement, med fokus på bæredygtighed.

Mød Bo Foged, adm. direktør ATP, Kent Damsgaard, adm. direktør Forsikring & Pension, førende forskere i bæredygtighed fra Københavns Universitet og konsulenter fra Implement, som rådgiver virksomheder inden for produktion og den finansielle sektor.

Indlaegsholdere

Tilmeld dig KU SCIENCE og Implements konference

Konferencen udbydes i samarbejde mellem KU SCIENCE og Implement. Det betyder, at du ved tilmelding accepterer, at de persondata der indsamles af Implement vil blive videregivet til KU, til KU’s selvstændige behandling/brug. Ønsker du at blive opdateret om fremtidige arrangementer mm. og sætter kryds i 'Ja tak', giver du tilladelse til, at såvel KU SCIENCE som Implement må kontakte dig.

Se:
KU’s informationssikkerhedspolitik 
Implements data Protection Policy

Tilmeldingsfrist

  1. marts 2022 kl. 18

Målgruppe

Konferencen er særligt målrettet den finansielle sektor og henvender sig til:

  • Administrende direktører
  • Investeringsdirektører
  • Aktiechefer, obligationschefer, chefer for ansvarlige og bæredygtige investeringer
  • Andre med lign. anvarsområder/opgaver

Tilmeldingen er gratis, men der er et no-show fee på 500 kroner ex. moms ved tilmelding uden fremmøde eller skriftlig aflysning. I tilfælde af overtegning forbeholder vi os retten til at tildele pladser efter målgruppen. 

Konferenceprogram

9:30 Ankomst, registrering, kaffe og te

10:00 Velkomst

Ved Mogens Steffensen, professor i livsforsikringsmatematik, Institut for Matematiske Fag, KU SCIENCE, og bestyrelsesmedlem i PFA Pension, og Helle Gammelgaard, partner i Implement med fokus på bæredygtighed.Hvordan kan pensionsselskaberne bidrage til bæredygtighed og grøn omstilling uden greenwashing?

10:15 Oplæg v. Bo Foged, administrerende direktør, ATP

Finanssektoren står over for en krævende opgave, hvor den skal identificere de virksomheder og større projekter, som bedst understøtter den grønne omstilling. Det er en kompleks og dilemmafyldt opgave, fordi nogle selskaber bidrager positivt på nogle parametre, men negativt på andre – fx elbilproducenter, der bidrager til lavere CO2-udledning, men samtidigt henter råstoffer til batterier fra miner, som forurener i minens lokalområde.

10:30 Tema 1: Hvordan driver bæredygtighedsregulering værdifastsættelsen?

FN’s verdensmål set fra oven

Oplæg v. Katherine Richardson, professor, leder af Sustainability Science Centre, Københavns Universitet

Bæredygtig udvikling er en forudsætning for virksomheders fortsatte vækst og samfundets udvikling. Vi taler ikke længere kun om ”license to operate”, men også ”license to grow”. Katherine Richardson vil give os en status på FN’s verdensmål nationalt såvel som internationalt og gøre rede for, hvordan de virksomheder, som er længst fremme, arbejder med verdensmålene.

Det regulatoriske landskab driver værdien

Oplæg v. Eva Rytter, partner, Implement Consulting Group

Hidtil har der været en tese om, at ”grønt koster på afkastet”. Den tese er nu udfordret. Men hvordan kan vi sikre samme afkast for samme risiko ved at fokusere på de grønne virksomheder? Her spiller regulering en central rolle og vil snart flytte markedsandele ved at påvirke værdifastsættelsen af produktionsvirksomhederne. Således kan smart regulering være med til at sikre, at det er de grønne virksomheder, der vinder den internationale konkurrence.

Bæredygtighed som forretningsstrategi og fremtidig værdisikring

Interview med Anders Lehmann, seniorpartner, og Mia Skovhauge, seniorledelseskonsulent, begge fra Implement Consulting Group

Vores grønne investeringer skal levere afkast. Og når kapitalen bidrager til transformationen, må forretningsmodellerne derfor vise, at de kan skabe væksten. Her kan vi bruge ESG-rapporteringsværktøjerne, der giver os målepunkter, og den nødvendig transparens til at drive forandringen – hvis vi bruger dem aktivt.

11.30-12.15 Frokostpause

12:15 Tema 2: Hvordan tackler vi dilemmaer med råstoffer i den grønne omstilling?

Den grønne omstillings afhængighed af minedrift

Oplæg v. Kristoffer Szilas, lektor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

Elbilbatterier og mobiltelefoner kræver råstoffer, som bliver udvundet i miner rundt omkring i verden. Minedriften er bl.a. med til at drive den grønne omstilling, men den påvirker også det lokale miljø, og kinesiske selskaber driver 80 % af minedriften af sjældne jordarters metaller. Fremover vil udfordringer med genbrug og stigende efterspørgsel af kritisk vigtige råstoffer desuden muligvis betyde flaskehalse.

Verdens største skovrejsningsprojekt i Kina

Oplæg v. Martin Rudbeck Jepsen, lektor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

Kina har gennemført verdens største skovrejsningsprojekt, som har opfanget en stor del af CO2-udledningerne fra områdets industri. Men CO2-bindingen kommer med en pris for biodiversitet og de regionale vandressourcer.

Hvordan bliver carbon capture-investeringer attraktive?

Interview med Ulrik Jacobsen, seniorpartner, Implement Consulting Group

Parisaftalen satte et mål om en maksimal temperaturstigning på 1,5 grader, og hvis vi skal nå dette mål, spiller carbon capture-teknologi en vigtig rolle. Forretningsmodellerne er ikke udviklede, og et carbon-marked eksisterer ikke endnu. Så hvordan ser mulige forretningsmodeller ud for carbon capture, og hvordan bliver de attraktive for investorerne?

Tema 3: Hvor langt rækker kædeansvaret i en ”bæredygtig værdikæde”?

Mikroalger – en ny bæredygtig proteinkilde og fødevarevareingrediens

Oplæg v. Poul Erik Jensen, professor, Institut for Fødevarevidenskab, Københavns Universitet

I en tid, hvor dyrkningsområder forsvinder på grund af klimaforandringer, har alger et stort potentiale som kilde til fødevarer. Algerne kan nemlig både indgå i en række nye, sunde fødevarer og kan samtidig ved hjælp af bæredygtige produktionsmetoder skaffe mad til en stigende verdensbefolkning.


13.30-13.50 Pause


Biodiversitet og bæredygtighed

Oplæg v. Niels Strange, professor, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi og Center for Macroecology, Evolution and Climate, Københavns Universitet

I dag er bæredygtighed primært drevet af et fokus på at reducere CO2, men det er lige så vigtigt, at vi har fokus på biodiversitet. I fremtiden kan der opstå kamp om arealudnyttelsen. Skal arealer fx bruges til fødevareproduktion, CO2-fangst eller bevarelse af biologiske råstoffer?

Hvordan arbejder man med en bæredygtig værdikæde?

Interview med Sheva Rostam, seniorledelsesrådgiver, Implement Consulting Group, og Bo Jellesmark Thorsen, professor og institutleder, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
Interviewet foregår på engelsk

En bæredygtig værdikæde forudsætter en holistisk tilgang, hvor vi tænker produkter, services, drift og supply chain ind i et sammenhængende netværk for at reducere risikoen for investorer. Hvis vi skal sikre en fremtidig bæredygtig værdikæde, har vi brug for et tværfagligt samarbejde imellem alle stakeholders.

14:30 Virksomhederne skal både være grønne og en god forretning

Oplæg v. Kent Damsgaard, administrerende direktør, Forsikring & Pension

Hvis danske virksomheder skal gøre sig mere attraktive over for investorer, skal de i højere grad igangsætte klimatiltag, der reducerer CO2-udledningen. Men hvordan afgør man som investor, om en virksomhed bidrager tilstrækkeligt til den grønne omstilling og samtidig er en god forretning?

14:45 Afrunding

Ved Mogens Steffensen, professor i livsforsikringsmatematik, Institut for Matematiske Fag, KU SCIENCE, og bestyrelsesmedlem i PFA Pension, og Helle Gammelgaard, partner i Implement med fokus på bæredygtighed.

15:00 Tak for i dag