Programmering og problemløsning

Kurset giver en introduktion til programmering og til hvordan problemløsning struktureres vha. et program. Der gennemgås grundlæggende koncepter og terminologi indenfor programmering. Der undervises i funktionelle, imperative og objektorienterede programmeringsparadigmer.

Med kurset kan den studerende:

  • lave mindre programmer (op til ca. 1000 linjer) i de programmeringsparadigmer, der undervises i på kurset, med overholdelse af god programmeringsskik og -stil
  • evaluere fordele og ulemper ved at opskrive løsningen i de underviste programmeringsparadigmer, og at kunne implementere, afprøve, dokumentere, og evaluere løsningens kvalitet

Forudsætninger
Matematik A-niveau, men ingen programmeringserfaring.

Finanskompetencepuljen - gratis efteruddannelse for den finansielle sektor