Machine Learning

Indhold
Grundig og teoretisk velfunderet introduktion til statistisk machine learning inkl. parametrisk og ikke-parametrisk læring, klassifikationsmetoder (lineære, k-nearest neighbors, support vector machines and neural networks), regression, clustering, dimensionalitetsreduktion og visualisering.

Forudsætninger
God programmeringserfaring og flg. på grundæggende naturvidenskabeligt universitetsniveau: lineær algebra, matematisk analyse, statistik og sandsynlighedsteori.

Finanskompetencepuljen - gratis efteruddannelse for den finansielle sektor