Matematik og Datalogi


Matematik og Datalogi

En virkelig god oplevelse, jeg fylder 60, og det er lidt siden, jeg sidst var på skolebænken, så det var helt fantastisk.

Bo Brandt,
Senior architect, Edlund A/S
Deltager på kurset Grundlæggende
Livsforsikringsmatematik 

Du kan efter- og videreuddanne dig inden for Matematik og Datalogi på KU SCIENCE. Ønsker du at bygge videre på din erfaring og specialisere dig inden for et specifikt emne eller opbygge helt nye kompetencer kan du deltage på et enkeltfagskursus. Undervisningen foregår i et forskningsbaseret miljø, hvor den nyeste viden bliver formidlet af de førende eksperter.

Udvalgte kurser

 

 

 

 

Kurser offentliggøres i foråret 2023.

 

 

 

 

 

 

Kernekurserne i denne pakke går fra indledende dataanalyse og data science over teoretisk velfunderet machine learning (ML) til state-of-the art ML og deep learning. Desuden indeholder pakken kurser med anvendelse af ML inden for natural language processing og billedanalyse og til sidst en række relaterede kurser samt kurser, der kan modne matematiske og programmeringsfærdigheder som forberedelse til ML-kurserne.

Husk at checke de kursusspecifikke Anbefalede faglige forudsætninger i kursusbeskrivelserne.

Kerne Data Science / Machine Learning kurser

Natural language processing og Machine Learning

Billedanalyse og Machine Learning

Forberedende og relaterede kurser