Exploratory Data Analysis / Chemometrics

I industri og forskning foretages enorme mængder af fysiske, kemiske, sensoriske og andre kvalitetsmålinger på alle mulige materialer, processer og produkter. Dette kursus tilbyder et værktøj til at beskrive den mest optimale information i disse datasæt ved brug af moderne software og computerteknologi.

 Kurset introducerer grundlæggende kemometriske metoder (PCA og PLS) og deres anvendelse på forskellige former for multivariate data af relevans for forskning og udvikling. Desuden bliver det eksplorative element i forskning og udvikling illustreret.

Efter afslutningen af ​​kurset kan deltagerne:

  • beskrive kemometriske metoder til multivariat data analyse (udforskning og regression)
  • beskrive teknikker til forbehandling af data
  • beskrive teknikker til detektering af afvigende prøver
  • beskrive valideringsprincipper for modeller
  • beskrive metoder til valg af variable
  • forstå det grundlæggende i algoritmerne bag PCA og PLS
  • forstå matematikken i forbehandling af data