Praktisk info

Enkeltfagskurser

Du har mulighed for at efter- og videreuddanne dig gennem enkeltfagskurser. Du kan bygge videre på din erfaring og specialisere dig inden for et specifikt emne eller opbygge nye kompetencer. Du får adgang til den nyeste forskning og viden og mulighed for at drøfte udfordringer og problemstillinger med SCIENCEs fuldtidsstuderende og forskere.

Der er et begrænset antal pladser, og de fordeles efter først-til-mølle princip, så skynd dig!

SCIENCE udbyder en lang række enkeltfagskurser på både bachelor- og kandidatniveau.  Kurserne strækker sig typisk over 7-9 uger, og undervisningen foregår inden for almindelig arbejdstid. Et kursus vil typisk have skemalagt aktivitet 1-1½ dag pr. uge, og du vil følge kurserne sammen med SCIENCE´s studerende.

Kursusudbuddet for det kommende studieår offentliggøres senest 1. maj på kurser.ku.dk, men du kan tidligst søge 2 måneder før ansøgningsfristen.

 

 

 

 

Sådan tilmelder du dig enkeltfagskursus:

  • Udfyld ansøgningsblanketten
  • Vedhæft dokumentation for din uddannelse (eksamensbevis, kursusbevis m.m.)
  • Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav, skal du vedlægge en begrundet ansøgning om dispensation for adgangskravene. Se mere under afsnit om ’Adgangskrav’
  • Hvis du ikke er EU/EØS statsborger, men du har en varig opholdstilladelse eller en midlertidig opholdstilladelse med henblik på varigt ophold, skal opholdstilladelsen sendes sammen med ansøgningen
Klik her: ansøgningsblanket
Klik her: ansøgningsblanket

 Ansøgningsfrister for kurser i 21/22

Placering

Ansøgningsfrist

Svar på ansøgning

Ansøgning efter fristen

Blokstart 21/22

Blok 1

10. jun

15. aug.

11. jun.-26. aug.

6. sept.

Blok 2

10. sept

15. okt.

11. sep.-11. nov.

27. nov.

Blok 3

10. dec

15. jan.

11. dec.-27. jan.

7. febr.

Blok 4

10. mar

15. apr.

11. mar.-12. apr.

25. apr.

Blok 5 

1. apr

15. maj

2. apr.-*.

4. jul.

* For blok 5 kurser gælder at vi tager imod ansøgninger indtil 10 dage inden kurset starter. Kursusstart fremgår af kursusbeskrivelsen på kurser.ku.dk.

 

Ansøgning efter fristen

Når du ikke at sende din ansøgning inden ansøgningsfristen, kan du ansøge i en periode efter fristen. Men vær opmærksom på, at du ikke er sikret svar på din ansøgning inden studiestart, hvis du søger efter fristen.

Optagelse og deltagerbegrænsning

Opfylder du adgangskravene, har du gode forudsætninger for at blive optaget på enkeltfagskurset. Du er dog ikke garanteret en plads, fordi kurset allerede kan være fyldt op.

Vær opmærksom på

 • du kan ikke tilmelde dig projekter eller specialer som enkeltfagskurser
 • du kan kun tilmelde dig flere enkeltfagskurser på den samme uddannelse, hvis det samlede antal ECTS-point ikke overstiger halvdelen af uddannelsens ECTS-point. Vil du fx. tage enkeltfagskurser på bacheloruddannelsen i matematik, som i alt er på 180 ECTS-point, må du højst tage 90 ECTS-point matematikkurser på bachelorniveau
 • at ansøgningerne prioriteres efter først-til-mølle princippet. Det kan derfor godt betale sig at være i god tid
 • du kan ikke være sikker på at få behandlet din ansøgning, hvis du søger efter ansøgningsfristen
 • du kan tidligst ansøge om optagelse 2 måneder før ansøgningsfristen.